Gristlegrim Mini-Dungeon : Khosht

4P

Box #1 - go to 4Q. Box #2 - go to 4R. Box #3 - go to 4S. Box #4 - go to 4T.